Vönöcki Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Vönöcki Evangélikus Egyházközség
Falu és Gyülekezet
III. Kemenesalja a reformáció időszakában
 

III. Kemenesalja a reformáció időszakában

A németországi reformáció gyorsan terjedt hazánkban is. Kereskedők, diákok már az 1520-as években terjesztették, főleg nyugati határainkon, Sopron, Kőszeg, Sárvár környékén. A lutheri reformációnak korai elterjedését hazánkban az is igazolja, hogy 1523-ban és 1525-ben is törvényt hoztak ellene: a lutheránusok égettessenek meg /lutherani comburantur/.

Ennek ellenére a reformáció tovább terjedt. A papok terjesztették, főurak és nemesek pártfogásukba vették, a nép pedig követte őket.

Sárvár vidékén Nádasdy Tamás nádor volt nagy pártfogója a reformációnak. Felesége, Kanizsai Orsolya támogatta a nép fiainak taníttatását, kiemelt tehetségek gondozását. Ezt Kovács Márton diák leveléből tudhatjuk meg:

(5)"...mentem vala ez mulandó nyáron is föl nagyságodhoz és vittem vala egy kicsin könyvet magyar nyelven, kit szörzöttem és irtam valék az Uristennek segitségéből, kit ajánlottam vala nagyságodnak, lenne szegény, nyomorult jobbágya fiának segitséggel, hogy mehetnék tanulni..."

Megyénk már a reformáció elején előkelő szerepet tölt be, hiszen az első dunántúli evangélikus egyházkerület itt alakult ki Vasi Egyházkerület néven /1574./.A Kemenes vidékén a XVI. században virágzó gyülekezetek voltak: Hosszú-Pereszteg /1597./, Nagy-Köcsk /1599./, Somló /1696./, Hetye /1706/.

Társoldalak
I. Bevezetés
II. Vönöck földrajzi fekvése és rövid története
IV. Kemenesalja az ellenreformáció időszakában
V. A Vönöcki Evangélikus Gyülekezet kezdetei
VI. Vönöck az I. Világháború ideje alatt
VII. Befejezés
Jegyzetek és irodalomjegyzék
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster