Vönöcki Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Vönöcki Evangélikus Egyházközség
Falu és Gyülekezet
VI. Vönöck az I. Világháború ideje alatt
 

VI. Vönöck az I. Világháború ideje alatt

Vönöckön a nőegyesület munkája töretlen, éppen oltárkép festését rendelik meg. Az 1914.szeptember 4-én kelt bejegyzésben azonban már a beállott válságos időben való áldozathozatalra szólítja fel a lelkész a tagokat. A női gondoskodásra jellemzően meleg ruhák, haskötők, kézvédők, meleg kapcák, hósapkák beszerzését határozták el egyenlőre 50 Korona értékben a katonáknak. Ezek után gyűjtéseket kezdenek. A 117 Korona 60 fillér gyűjtésből 110 Koronát a vármegye főispánján keresztül karácsonyra küldtek a katonáknak, a fennmaradó összeget pedig a tanfelügyelőségnek küldték le a gyermekek javára.

A következő években a fő kérdése a katonák, a Vöröskereszt segélyezése volt. Az 1917.év kiadásairól szóló lista nagyon hosszúra nyúlik, a végösszeg azonban alig haladja meg az előző évit. A katonák vesztesége egyre nagyobb és az adakozók pénztárcája is megcsappant. A lelkesedés és a segíteni akarás azonban töretlen, hiszen abból a kevésből is igyekeznek mindenhová juttatni.

Külön tételként szerepel hadibélyeg, hadisírok gondozása, vak katonák segélyezése a celldömölki kórház karácsonyára celldömölki hadirokkantaknak, lábadozó katonák karácsonyára, szombathelyi tanítók árvái részére küldött pénzösszeg. Nincs fontos, vagy fontosabb, hiszen tudják, hogy mindenhol kell a segítség.

Társoldalak
I. Bevezetés
II. Vönöck földrajzi fekvése és rövid története
III. Kemenesalja a reformáció időszakában
IV. Kemenesalja az ellenreformáció időszakában
V. A Vönöcki Evangélikus Gyülekezet kezdetei
VII. Befejezés
Jegyzetek és irodalomjegyzék
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster